Graduadosocialgipuzkoa/ 28 ekaina, 2021/ Hitzarmenak

Akordio hau sinatzen den egunean, atxikitako elkargokideek aurkez ditzaketen zerga-autolikidazioaren ereduak Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari dagozkion autolikidazioak dira (670 ereduak – Oinordetzak –, 671 ereduak – Dohaintzak – Eta 672 ereduak – Bizi-aseguruak –).

Eredu berriak aurkezteko aukera hitzarmen honen eranskinetan ezarriko da.

Hitzarmen honi atxikitzeko prozedura honako hau da:


• Hitzarmenari atxikitzeko eskabidea (I. eranskina) elektronikoki sinatuta bidaltzea; izan ere, elkargoak eskabide horiek erregistro elektroniko bidez bidaliko dizkio sailari.


• Ondoren, sailera bidali beharko duzu Erregistro elektronikoa, zerga-autolikidazioaren ereduak arautzen dituzten dokumentuak (III. eranskina eta hurrengoak) Elektronikoki behar bezala sinatuta.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2021/06/18/e2104031.htm


Share this Post