Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren eta Gipuzkoako Gizarte-Graduatuen Elkargo Ofizialaren arteko lankidetza-hitzarmena, zerga-aitorpen puntualak aurkezteko eta ordaintzeko.

Graduadosocialgipuzkoa/ 28 ekaina, 2021/ Hitzarmenak

Akordio hau sinatzen den egunean, atxikitako elkargokideek aurkez ditzaketen zerga-autolikidazioaren ereduak Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari dagozkion autolikidazioak dira (670 ereduak – Oinordetzak –, 671 ereduak – Dohaintzak – Eta 672 ereduak – Bizi-aseguruak –). Eredu berriak aurkezteko aukera hitzarmen honen eranskinetan ezarriko da. Hitzarmen honi atxikitzeko prozedura honako hau da: • Hitzarmenari atxikitzeko eskabidea (I. eranskina) elektronikoki sinatuta bidaltzea;

Read More