Elkargokide izateko hiru modalitate daude, lan egoeraren arabera: 

a) Bere kabuz jarduten duena: Lanbidea bere kontura burutzen duen pertsona adierazten du, banaka edo beste batzuekin elkarturik edo taldean.

b) Enpresan jarduten duena: Lanbidea beste norbaiten kontura burutzen duen pertsona adierazten du, lan erlazioaren bitartez, eta beti ere kontratazio hori Gizarte-Graduatu gisakoa baldin bada.

Dagokion funtzio publikoa araupetzen duen legediak funtzionario jakin batzuk elkargo profesionaletako kide izateko beharra edo aukera ezartzen duenean, beste batzuen kontura jarduten duten Gizarte-Graduatuen pareko izango dira beraien zerbitzuak Estatuko, Autonomia Erkidegoko, Probintziako edo Udalerriko erakunde ofizialetan eta baita Gizarte-Graduatu, Gizarte-Graduatu Diplomatu edo Lan Harremanetako Diplomatu tituluari esker lan egiten duten beste edozeinetan funtzionario gisa ari diren guztiak, eta lan hori betetzeko titulua eskatu bazaie, baldin eta betebeharrekoa Gizarte-Graduatuari dagokiona baldin bada.

c)Jarduten ez duena: Aurreko egoeretako batean ez dagoen pertsona izendatzen du.

Honekin batera aurkeztu behar da eskaria:

  • 2 argazki N.A.N-ren tamainakoak
  • N.A.N-aren  Fotokopia
  • Tituluaren Fotokopia edo eskatu izanaren fotokopia
  • Banku-kontuko zenbakia. (20 digitu)

Elkargokide izateko dokumentazio osagarria

BERE KABUZ JARDUTEN DUENA

  • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan Altan egotearen fotokopia
  • Autonomoetan alta eman izanaren agiriaren fotokopia
  • Erantzukizun zibilaren aseguru -polizaren fotokopia

IZENA EMATEKO KUOTA (2024. urtea)

Bere kabuz edo enpresan jarduten duena 175,15 euros
Jarduten ez duena 150,89 euros

Izena emateko kuota elkargokide egitean ordain daiteke, edo Caja Rural De Navarra erakundeko 3008 0197 89 1339161422 kontu-zenbakian ere egin daiteke diru-sarrera.

HIRU HILABETEZ BEHINGO KUOTAK (2024. urtea)

Bere kabuz edo enpresan jarduten duenaren kuota 201,18 euros
Jarduten ez duenaren kuota    29,60 euros