Elkargokideak aldi baterako agertzen dira, elkargokide egin aurretik
Elkargoko kide egin aurretik, Elkargoan izena eman behar dute, urtebetez, lan-harremanetako graduko ikasleek eta giza baliabideetako ikasleek, baldin eta Estatuko edozein unibertsitatetan matrikulatuta badaude, lanbide-bizitzaren ezagutza eta laneratzea errazteko.

BALDINTZAK:
Lan-harremanen eta giza baliabideen graduko ikaslea izatea.
Dagokion eskaera idatziz aurkeztea, Gipuzkoako Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofizialeko lehendakariari zuzenduta.

DOKUMENTAZIOA ETA TASAK:
1. Altaren eskaera
2. NANaren fotokopia
3. Lan Harremanetako Gradua egiten ari dela egiaztatzen duen unibertsitate-matrikularen fotokopia.
4. Gidabaimenaren tamainako argazkia
5. Elkargoko kide aurreko 1. urtea, doan
6. Gainerakoa, 20 €/ urte; ikasturte akademikoaren aurre-elkargoaldia beteko du, urte horretako urriaren 1ean hasi eta hurrengo urteko irailaren 30ean amaituko dena. Zenbateko hori Gipuzkoako Graduatu Sozialen Elkargoak emandako kontu-zenbakian sartu beharko da.

ELKARGOAREN AURREKOLEGIOAREN IRAUPENA: Elkargoko kide egin aurreko baldintza automatikoki berrituko da, ematen den egunetik titulua lortzea dakarten ikasketak amaitu arte, eta elkargokide gisa alta eskatu ahal izango da.

ELKARGOAREN AURRETIKO ZERBITZUAK:
1. Webgunerako sarbidea, Elkargoaren bidezko datu-basea.
2. Elkargoak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan parte hartzea, elkargokideen baldintza beretan.
3. Aldizkako buletinak bidaltzea posta elektronikoz.

ELKARGOAREN AURRETIAZKO BETEBEHARRAK:
1. Elkargoko kide egin aurreko arauetan xedatutakoa betetzea.
2. Elkargoaren ondasun eta zerbitzuen erabileran parte hartzea, gainerakoekiko errespetuan, ezarritako baldintzetan.

ELKARGOKO KIDE IZATEKO AURRETIAZKO EGOERA GALTZEA: Elkargoari baja idatziz eskatzea. Matrikularen kopia, indarrean dagoen urtekoa, ez aurkeztea horretarako ezarritako epean edo elkargoak hala eskatzen duenean. Titulua lortzeko ikasketak amaitzea.


Deskargatu inprimatuta